Friday, December 17, 2010

Fred på den attende dag i desember..

Fred - ikke bare med alle rundt meg og hele verden og alle de store spørsmålene, for meg må det også være rom for fred, alene for meg selv, fred med meg selv og en fredet plett, gjerne gjemt! Jeg tror vi alle trenger en "hytte i treet", snekret helt etter egen forgodtbefinnende, med egne spilleregler og egen agenda. Ikke så lenge, ikke alltid, men at det finnes - a room of one's own. For oss er Fagnadstølen et slikt sted- vi er der for sjelden, men det gir fred å vite at det ligger en liten støl fylt av fagnad og venter på oss i fjellheimen!

No comments:

Post a Comment